Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Góra
Menu górne
Treść główna
Menu prawe
Dół strony
Znajdujesz się w: Strona główna / Rodzina 500 plus
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Rodzina 500 plus - Urząd Gminy Widawa.

 

Pobierz PDF

Rodzina 500 plus

 

- 500plus.png

Program Rodzina 500 + na terenie Gminy Widawa.

Wójt Gminy Widawa, informuje, że na terenie Gminy Widawa jednostką wyznaczoną do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie.

W ramach Programu Rodzina 500+ mieszkańcy Gminy Widawa będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) – otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Warunkiem otrzymania świadczenia wychowawczego będzie złożenie wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami w siedzibie Urzędu Gminy w Widawie pokój nr 5 na parterze budynku w godzinach pracy urzędu tj., poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 7.30 – 15.30, wtorek 7.30- 16.00, piątek 7.30 – 15.00.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie będą przyjmować wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego od 1 kwietnia 2016 r.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można również złożyć za pośrednictwem internetu E-wniosek oraz za pomocą portalu empatia.mpips.gov.pl, PUE ZUSlub z bankowości elektronicznej.

Wnioski złożone w ciągu trzech miesięcy od dnia wejścia w życia ustawy czyli od 1 kwietnia br. do 1 lipca br. włącznie, będą rozpatrywane w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku a świadczenia wychowawcze będzie wypłacane z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku.
Wnioski na świadczenie wychowawcze złożone od 2 lipca 2016 r. będą rozpatrywane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

Osoby uprawnione do otrzymania świadczenia wychowawczego to rodzice dzieci, opiekunowie prawni i opiekunowie faktyczni dziecka. Jeśli rodzice są po rozwodzie, świadczenie przysługiwać będzie temu, kto sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice dziecka równo dzielą się opieką, oboje mają prawo złożyć wniosek, a wysokość świadczenia będzie dzielona proporcjonalnie do liczby dni, w których opiekują się dzieckiem.

Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało do ukończenia przez dziecko 18 lat. Jeśli w rodzinie jest kilkoro dzieci, ale tylko jedno ma poniżej 18 lat, świadczenie zależne będzie od dochodu, czyli rodzina taka będzie traktowana jak rodzina z jednym dzieckiem.

Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.

Program "Rodzina 500 plus" jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, która eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju. Oznacza to, że świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzina otrzymuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze.
Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy.
Rodzice składający wniosek o przyznanie świadczenia są również zobowiązani do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do tego świadczenia, w tym również o zmianie miejsca zamieszkania.

Dodatkowych informacji na temat przyznania świadczenia wychowawczego można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie lub pod numerem tel. 43 67 21-161 oraz specjalnie uruchomionych infolinii przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi nr tel. 42 664 20 20, 42 664 20 12, oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie nr tel. 22 529-06-68.

Do pobrania:

- Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego (docx, pdf)

- Podręcznik Program „Rodzina 500+”.

Agnieszka Leopolska
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez:CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.